• gate2
  • lao01
  • lao02
  • lao03
  • lao05
  • sgs02
  • doi03
  • meeting02
  • metal01
  • metal02
  • ct212

IMAGE   ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่2ธันวาคม2558 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2558
อ่านต่อ...
IMAGE   อบรมตรวจซ่อมจักรยานเตรียมความพร้อม"ปั่นเพื่อพ่อ"
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
IMAGE   การนำเสนอVDO CONFERENCE
การนำเสนอVDO CONFERENCE การจัดหลักสูตรบูรณาการในศตวรรษที่21 นักเรียนระดับชั้น ม.1...
อ่านต่อ...
IMAGE   การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ปีการศึกษา 2558 อุตรดิตถ์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2558 อุตรดิตถ์ ประเภทจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น...
อ่านต่อ...
IMAGE   การจัดนิทรรศการและประกวดผลงาน Online “เน้นสมรรถนะสาขาอาชีพ รอบที่ 1” 10 พฤศจิกายน 2558
การจัดนิทรรศการและประกวดผลงาน Online “เน้นสมรรถนะสาขาอาชีพ รอบที่ 1” เมื่อวันที่ 10 ...
อ่านต่อ...

ข่าวการศึกษา

สหวิชาการ.com

sahavicha 01  sahavicha 02  sahavicha 03  sahavicha 04

sahavicha 05  sahavicha 06  sahavicha 07  sahavicha 08

ข่าวสารที่น่าสนใจ

Norsorpor.com - ข่าวเด่นวันนี้